Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
26 czerwiec 2017, 12:25:02
Napisał: anno1

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka magisterskich studiów międzywydziałowych na kierunku gospodarka przestrzenna (obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ) Pani Paulina Kaszuba została laureatką pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. W konkursie, do którego zgłoszono 52 opracowania, praca napisana przez Panią Paulinę Kaszubę, pt.: Urbanizacja wsi w gminie Lutomiersk i Aleksandrów Łódzki, zajęła drugie miejsce. Promotorem opracowania była dr Agnieszka Ogrodowczyk z Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 czerwiec 2017, 12:15:34
Napisał: anno1

W dniach 5 - 6 czerwca 2017 r. nasi studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna z dużym zaangażowaniem pracowali w ramach ćwiczeń terenowych specjalnościowych we Włocławku.

Ich praca ma pomóc Urzędowi Miasta Włocławka w „leczeniu” mocno zdegradowanego Śródmieścia. Studenci w ramach prac terenowych przygotowują inwentaryzację wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz koncepcje zagospodarowania poszczególnych jego fragmentów. Ich pomysły mają stać się inspiracją do zaprogramowania tam niezbędnych zmian przestrzennych.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
19 kwiecień 2017, 11:10:35
Napisał: anno1

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej mam zaszczyt zaprosić wszystkich Studentów na obchody 10. urodzin Koła, w ramach których odbędą się liczne wydarzenia, a wśród nich:

 • Konferencja naukowa „10 wyzwań Gospodarki Przestrzennej”, której głównym celem jest wymiana doświadczeń ekspertów z dziedzin planistyki, urbanistyki, ochrony środowiska oraz nauk społeczno-gospodarczych, jak również prezentacja wyników badań naukowych w zakresie planowania przestrzennego (19 maja 2017 r.) Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1865997770322648/;
 • Warsztaty urbanistyczne „Akcja-Modernizacja” – kolejna edycja corocznych warsztatów znanych pod hasłem „Akcja-Kreacja”. W tym roku skupimy się głównie na problemach naprawy zdegradowanych obszarów miejskich, a w szczególności osiedli warszawskiej Starej Pragi. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z wyzwaniem stworzenia projektu przekształcenia jednego z osiedli w atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną dla ludzi przestrzeń (19-21 maja 2017 r.) Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/397003134019546/;
 • Wystawa posterowa projektów Koła oraz najlepszych prac dyplomowych członków KNGP (15-21 maja 2017 r.).

Zapraszamy serdecznie do udziału w powyższych wydarzeniach! Zachęcamy także do śledzenia profilu na Facebook’u.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
28 marzec 2017, 20:31:04
Napisał: anno1

Zapraszamy wszystkich studentów międzywydziałowego kierunku "gospodarka przestrzenna" i członków Koła Naukowego CIVITAS na spotkanie z Zespołem Oceniającym Polskiej Komisji Akredytacyjnej dnia 31 marca (piątek) 2017 r. o godz. 11.00 w Auli 19N, w budynku przy ul. Narutowicza 88.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
28 marzec 2017, 08:47:23
Napisał: anno1

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w ramach działalności Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego, w dniu 31.03.2017r., na Wydziale Nauk Geograficznych. Program konferencji dostępny pod adresem:
http://rllpp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=program

Konferencja Wzrce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna 2017

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 marzec 2017, 13:37:12
Napisał: anno1

W dniu 9.03 została opublikowana aktualizacja planu zajęć dotycząca studentów:

 • I roku studiów I stopnia
 • III roku studiów licencjackich dziennych
 • II roku studiów magisterskich zaocznych

Wszystkie zmiany wprowadzone po 1.03 zaznaczone są na czerwono.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
21 luty 2017, 22:31:29

Email facebook twitter LinkedIn Google+
15 luty 2017, 12:18:22
Napisał: anno1

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym opublikowane zostały zaktualizowane plany zajęć na kierunku gospodarka przestrzenna. Studentów oraz prowadzących prosimy o pobranie zaktualizowanych planów zajęć:


Email facebook twitter LinkedIn Google+
31 styczeń 2017, 16:24:52
Napisał: anno1

Szanowni Studenci,
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej CIVITAS, które odbędzie się dnia 22 lutego 2017 roku o godzinie 16:00 w bufecie, w budynku, przy ul. Kopcińskiego. Udział w Kole Naukowym pozwoli Wam dokształcić się, zdobyć nowe doświadczenie, przeżyć niesamowite przygody oraz nawiązać nowe znajomości.

Serdecznie zapraszamy,
Członkowie SKN CIVITAS.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
18 styczeń 2017, 14:51:10
Napisał: anno1

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.

Informujemy jednocześnie, iż wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie, które w znaczący sposób upraszczają procedurę zgłaszania wniosków i ograniczają liczbę wymaganych dokumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wnioskodawców oraz kandydatów do stypendium:

 • odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata oraz potwierdzania ich za zgodność z oryginałem - wprowadzono możliwość potwierdzania dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium przez podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium.
 • określono maksymalny okres z jakiego oceniane będą osiągnięcia kandydata do stypendium – 3 lata poprzedzające datę złożenia wniosku – pozwoli to na ocenę najbardziej aktualnych osiągnięć kandydatów do stypendium
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
18 styczeń 2017, 14:41:50
Napisał: anno1

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi od lutego 2017 rusza ze swoim rocznym, innowacyjnym programem mającym na celu kształcenie przedsiębiorców innowacyjnymi metodami i rozwój INNOWACJI GOTOWYCH DO KOMERCJALIZACJI.

Aplikując do rocznego programu SMART- UP Lab uzyskasz:

 • SZKOLENIA z ekonomii, prawa, marketingu, przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju produktu, metody design thinking, negocjacji, transferu technologii, własności intelektualnej, budowania zespołu, prezentacji przed inwestorami, pozyskiwania źródeł finansowania (*zajęcia w godzinach 18:00 – 20:00 oraz w weekendy)
 • swój 4 os. interdyscyplinarny ZESPÓŁ i MENTORÓW
 • dostęp do BIURA i przestrzeni SMART – UP LABU w Łodzi
 • 3 WYZWANIA do rozwiązania postawione przez firmy partnerskie
 • warsztaty z SERVICE DESIGN prowadzone przez Karolinska Institutet i Draum Design
 • grant na autorski DEMONSTRATOR
 • możliwości do spotkań z INWESTORAMI
 • udział w min. 3 spotkaniach NETWORKINGOWYCH
 • wsparcie finansowe i prawne by otworzyć swój START-UP
 • dla najlepszych 4 tyg. WIZYT STUDYJNYCH u naszych partnerów
 • dostęp do programów i grantów EIT Health

Formularz zgłoszeniowy można wysyłać do 3 lutego 2017 r.!
Więcej na: http://eithealth.pl
Kontakt:
Julia Skrzypkowska
e-mail: julia.skrzypkowska@umed.lodz.pl
mobile: + 48 502 447 569
tel.: + 48 (042) 272 54 19


Email facebook twitter LinkedIn Google+
17 styczeń 2017, 12:55:01
Napisał: anno1

Rozpoczęła się rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2017/2018. Chętni powinni złożyć wniosek aplikacyjny w USOSWEB. Rejestracja kończy się 22 lutego o godzinie 12:00. Szczegóły znajdują się na stronie: bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia.

Spotkanie informacyjne na Wydziale Nauk Geograficznych odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia godzinie 14.00 w sali 239N (w budynku przy ul. Narutowicza 88).


Email facebook twitter LinkedIn Google+
17 styczeń 2017, 12:51:43
Napisał: anno1

W dniach 23.01-20.02.2017 na stronie https://usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 2016/2017. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do jej wypełnienia.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 grudzień 2016, 10:29:09
Napisał: anno1

Informujemy o obowiązkowym przystąpieniu do testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych. Testy z języków nowożytnych są skierowane do Studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
8 grudzień 2016, 08:46:33
Napisał: anno1

Z przyjemnością informujemy, że Pan mgr Michał Olak, absolwent międzywydziałowego kierunku "Gospodarka Przestrzenna", został laureatem III edycji konkursu "Ekologiczny magister i doktor" w kategorii "Ekologiczny magister". Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematem nagrodzonej pracy magisterskiej jest "Wpływ przyrodniczych obszarów chronionych na zagospodarowanie Łodzi". Promotorem pracy była prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kobojek z Zakładu Fizjografii i Planowania Przestrzennego.

Strona 1 z 10  Następny >>