Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
19 kwiecień 2017, 11:10:35
Napisał: anno1

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej mam zaszczyt zaprosić wszystkich Studentów na obchody 10. urodzin Koła, w ramach których odbędą się liczne wydarzenia, a wśród nich:

 • Konferencja naukowa „10 wyzwań Gospodarki Przestrzennej”, której głównym celem jest wymiana doświadczeń ekspertów z dziedzin planistyki, urbanistyki, ochrony środowiska oraz nauk społeczno-gospodarczych, jak również prezentacja wyników badań naukowych w zakresie planowania przestrzennego (19 maja 2017 r.) Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1865997770322648/;
 • Warsztaty urbanistyczne „Akcja-Modernizacja” – kolejna edycja corocznych warsztatów znanych pod hasłem „Akcja-Kreacja”. W tym roku skupimy się głównie na problemach naprawy zdegradowanych obszarów miejskich, a w szczególności osiedli warszawskiej Starej Pragi. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z wyzwaniem stworzenia projektu przekształcenia jednego z osiedli w atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną dla ludzi przestrzeń (19-21 maja 2017 r.) Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/397003134019546/;
 • Wystawa posterowa projektów Koła oraz najlepszych prac dyplomowych członków KNGP (15-21 maja 2017 r.).

Zapraszamy serdecznie do udziału w powyższych wydarzeniach! Zachęcamy także do śledzenia profilu na Facebook’u.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
28 marzec 2017, 20:31:04
Napisał: anno1

Zapraszamy wszystkich studentów międzywydziałowego kierunku "gospodarka przestrzenna" i członków Koła Naukowego CIVITAS na spotkanie z Zespołem Oceniającym Polskiej Komisji Akredytacyjnej dnia 31 marca (piątek) 2017 r. o godz. 11.00 w Auli 19N, w budynku przy ul. Narutowicza 88.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
28 marzec 2017, 08:47:23
Napisał: anno1

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w ramach działalności Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego, w dniu 31.03.2017r., na Wydziale Nauk Geograficznych. Program konferencji dostępny pod adresem:
http://rllpp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=program

Konferencja Wzrce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna 2017

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 marzec 2017, 13:37:12
Napisał: anno1

W dniu 9.03 została opublikowana aktualizacja planu zajęć dotycząca studentów:

 • I roku studiów I stopnia
 • III roku studiów licencjackich dziennych
 • II roku studiów magisterskich zaocznych

Wszystkie zmiany wprowadzone po 1.03 zaznaczone są na czerwono.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
21 luty 2017, 22:31:29

Email facebook twitter LinkedIn Google+
15 luty 2017, 12:18:22
Napisał: anno1

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym opublikowane zostały zaktualizowane plany zajęć na kierunku gospodarka przestrzenna. Studentów oraz prowadzących prosimy o pobranie zaktualizowanych planów zajęć:


Email facebook twitter LinkedIn Google+
31 styczeń 2017, 16:24:52
Napisał: anno1

Szanowni Studenci,
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej CIVITAS, które odbędzie się dnia 22 lutego 2017 roku o godzinie 16:00 w bufecie, w budynku, przy ul. Kopcińskiego. Udział w Kole Naukowym pozwoli Wam dokształcić się, zdobyć nowe doświadczenie, przeżyć niesamowite przygody oraz nawiązać nowe znajomości.

Serdecznie zapraszamy,
Członkowie SKN CIVITAS.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
18 styczeń 2017, 14:51:10
Napisał: anno1

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.

Informujemy jednocześnie, iż wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie, które w znaczący sposób upraszczają procedurę zgłaszania wniosków i ograniczają liczbę wymaganych dokumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wnioskodawców oraz kandydatów do stypendium:

 • odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata oraz potwierdzania ich za zgodność z oryginałem - wprowadzono możliwość potwierdzania dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium przez podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium.
 • określono maksymalny okres z jakiego oceniane będą osiągnięcia kandydata do stypendium – 3 lata poprzedzające datę złożenia wniosku – pozwoli to na ocenę najbardziej aktualnych osiągnięć kandydatów do stypendium
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
18 styczeń 2017, 14:41:50
Napisał: anno1

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi od lutego 2017 rusza ze swoim rocznym, innowacyjnym programem mającym na celu kształcenie przedsiębiorców innowacyjnymi metodami i rozwój INNOWACJI GOTOWYCH DO KOMERCJALIZACJI.

Aplikując do rocznego programu SMART- UP Lab uzyskasz:

 • SZKOLENIA z ekonomii, prawa, marketingu, przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju produktu, metody design thinking, negocjacji, transferu technologii, własności intelektualnej, budowania zespołu, prezentacji przed inwestorami, pozyskiwania źródeł finansowania (*zajęcia w godzinach 18:00 – 20:00 oraz w weekendy)
 • swój 4 os. interdyscyplinarny ZESPÓŁ i MENTORÓW
 • dostęp do BIURA i przestrzeni SMART – UP LABU w Łodzi
 • 3 WYZWANIA do rozwiązania postawione przez firmy partnerskie
 • warsztaty z SERVICE DESIGN prowadzone przez Karolinska Institutet i Draum Design
 • grant na autorski DEMONSTRATOR
 • możliwości do spotkań z INWESTORAMI
 • udział w min. 3 spotkaniach NETWORKINGOWYCH
 • wsparcie finansowe i prawne by otworzyć swój START-UP
 • dla najlepszych 4 tyg. WIZYT STUDYJNYCH u naszych partnerów
 • dostęp do programów i grantów EIT Health

Formularz zgłoszeniowy można wysyłać do 3 lutego 2017 r.!
Więcej na: http://eithealth.pl
Kontakt:
Julia Skrzypkowska
e-mail: julia.skrzypkowska@umed.lodz.pl
mobile: + 48 502 447 569
tel.: + 48 (042) 272 54 19


Email facebook twitter LinkedIn Google+
17 styczeń 2017, 12:55:01
Napisał: anno1

Rozpoczęła się rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2017/2018. Chętni powinni złożyć wniosek aplikacyjny w USOSWEB. Rejestracja kończy się 22 lutego o godzinie 12:00. Szczegóły znajdują się na stronie: bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia.

Spotkanie informacyjne na Wydziale Nauk Geograficznych odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia godzinie 14.00 w sali 239N (w budynku przy ul. Narutowicza 88).


Email facebook twitter LinkedIn Google+
17 styczeń 2017, 12:51:43
Napisał: anno1

W dniach 23.01-20.02.2017 na stronie https://usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 2016/2017. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do jej wypełnienia.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 grudzień 2016, 10:29:09
Napisał: anno1

Informujemy o obowiązkowym przystąpieniu do testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych. Testy z języków nowożytnych są skierowane do Studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
8 grudzień 2016, 08:46:33
Napisał: anno1

Z przyjemnością informujemy, że Pan mgr Michał Olak, absolwent międzywydziałowego kierunku "Gospodarka Przestrzenna", został laureatem III edycji konkursu "Ekologiczny magister i doktor" w kategorii "Ekologiczny magister". Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematem nagrodzonej pracy magisterskiej jest "Wpływ przyrodniczych obszarów chronionych na zagospodarowanie Łodzi". Promotorem pracy była prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kobojek z Zakładu Fizjografii i Planowania Przestrzennego.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 grudzień 2016, 13:34:14
Napisał: anno1

Firma Eureka Technology Park Sp. z o.o. zajmuje się realizacją projektu pn. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy mogą studiować bezpłatnie 2 semestry na wybranym kierunku studiów podyplomowych!


Email facebook twitter LinkedIn Google+
2 grudzień 2016, 13:50:45
Napisał: anno1

Prelekcje z cyklu "Wieczór przy kubku herbaty" wracają! Widzimy się już 6 grudnia na naszym Wydziale. Z pewnością nie zabraknie egzotyki w te Mikołajki. W podróż do Wietnamu, Kambodży i Laosu zabierze nas prof. Agnieszka Rochmińska.

Strona 1 z 10  > >>