Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
1 październik 2019, 23:59:59
Napisał: anno1

Uruchamiamy nowy kierunek studiów - Planowanie i organizacja przestrzeni


Email facebook twitter LinkedIn Google+
25 luty 2019, 15:48:37
Napisał: anno1

W roku akademickim 2018/2019 ćwiczenia terenowe na kierunku "gospodarka przestrzenna" będą realizowane w następujących terminach:

  • Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej (I rok studiów pierwszego stopnia): 26-29.05.2019,
  • Ćwiczenia terenowe regionalne I - Gospodarka przestrzenna na wyżynach (I rok studiów pierwszego stopnia): 15-19.05.2019,
  • Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej (II rok studiów pierwszego stopnia): 1-4.07.2019,
  • Ćwiczenia terenowe regionalne II - Gospodarka przestrzenna na nizinach (II rok studiów pierwszego stopnia): 5-9.06.2019,
  • Ćwiczenia terenowe regionalne III - Ukraina (III rok studiów pierwszego stopnia): 2-6.06.2019,
  • Ćwiczenia terenowe specjalnościowe (I rok studiów magisterskich): 1-8.07.2019.

Email facebook twitter LinkedIn Google+
26 listopad 2018, 09:09:21
Napisał: anno1

Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie wysokiej jakości płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż. Projekt „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń. Jest jeszcze 18 miejsc dla studentów II roku dla kierunku gospodarka przestrzenna studia II stopnia z Wydziału Nauk Geograficznych. Staż jest płatny.

Szczegóły i zapisy na http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start Informacji udziela także prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych ds. kierunku gospodarka przestrzenna.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
27 kwiecień 2018, 09:02:22
Napisał: anno1

Dodatkowe informacje: Fanpage @ Facebook programu MOST.Email facebook twitter LinkedIn Google+
26 kwiecień 2018, 09:44:34
Napisał: anno1

Email facebook twitter LinkedIn Google+
18 kwiecień 2018, 14:50:02
Napisał: anno1

Informujemy, że według zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. W związku z powyższym uprzejmie proszę o zachęcenie studentów Państwa Wydziału do udziału w postępowaniu konkursowym nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego. Ponieważ warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, uprzejmie proszę o umieszczenie go (z możliwością pobrania) wraz z regulaminem Konkursu i informacją skierowaną do studentów na stronie internetowej Państwa Wydziału. O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci UŁ, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018. Informacje o konkursie są również dostępne na stronie SJO UŁ oraz na facebooku SJO.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
11 kwiecień 2018, 10:50:14
Napisał: anno1

Zapraszamy na obchody Dni Geografa z okazji 100-lecia PTG!


Email facebook twitter LinkedIn Google+
10 kwiecień 2018, 08:47:32

Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 kwiecień 2018, 14:55:00
Napisał: anno1

W dniu 16.04 w sali Senatu UŁ (Narutowicza 68) o godzinie 10:30 rozpocznie się spotkanie organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jednostka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego koordynuje największe programy wymiany, zarówno te adresowane dla Polaków, jak i obcokrajowców. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na biurze prasowym UŁ https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/29557-dzien-z-nawa-w-ul


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 kwiecień 2018, 10:45:05

Email facebook twitter LinkedIn Google+
5 kwiecień 2018, 14:14:13
Napisał: anno1

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie innoSHARE MEETUPS, które odbędzie się w Łodzi 17 kwietnia w godzinach 17:00 – 20:00.

Więcej na: http://meetups.innoshare.pl/lodz

Spotkanie skierowane jest do uczelni, MŚP, działów R&D, startup-ów i spinn-ofów, B+R, liderów opinii naukowej, innowacyjnej i przedsiębiorczości, młodych innowatorów, studentów i absolwentów uczelni i wszystkich zainteresowanych tematyką innowacj rozwoju firm i startupów opartych na badaniach, nauce, nowych technologiach oraz poznaniu ludzi posiadających doświadczenia w specjalistycznych zawodach.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
5 kwiecień 2018, 12:32:08
Napisał: anno1

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Uniwersytetu Bałtyckiego

W imieniu odpowiedzialnego za współpracę UŁ z BUP Prorektora Tomasza Cieślaka, a także koordynatorów BUP, dr hab. Jakuba Kronenberga z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz dr Dominika Drzazgi z Wydziału Zarządzania, uprzejmie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. BUP, które odbędzie się w sali Senatu UŁ w dniu 19.04.2018, godz. 11:30.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
29 marzec 2018, 08:59:52
Napisał: anno1

W przyszłym tygodniu na naszym Wydziale będziemy gościć prof. Luisa Lima Santosa, dyrektora portugalskiego Center of Tourism Applied Research (CiTUR). Szanownych Państwa Pracowników i Doktorantów zapraszamy serdecznie na spotkanie z naszym gościem. Celem spotkania jest prezentacja problematyki badawczej podejmowanej przez CiTUR, jak również poszukiwanie potencjalnych możliwości współpracy. Spotkanie odbędzie się w środę 4 kwietnia w godz. 10.00-11.30 w sali N107 (dawna sala Rady Wydziału).

Osoby zainteresowane problematyką hotelarską (zarówno Pracowników, Doktorantów, jak i Studentów) zapraszamy również na wykłady, które wygłosi prof. Luis Lima Santos:

  • Are the independent hotels identified with the Uniform System of Accounts for the Lodging Industry? (środa 4 kwietnia, godz. 12.00-13.30 w sali K121),
  • Setting up operating indicators and ratios for independent hotels (środa 4 kwietnia, godz. 16.00-17.30 w sali K418).

Email facebook twitter LinkedIn Google+
22 marzec 2018, 08:22:38
Napisał: anno1

Letnia Szkoła Wyszehradzka to cykl szkoleń adresowanych do młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Wschodniej, realizowanych od 2002 roku przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 1-14 lipca i została podzielona na dwie części. Pierwsza część to wykłady i debaty. Na drugi tydzień przewidziane są intensywne warsztaty w dziedzinach: Academia, Buisness, Dyplomacja Kulturalna.

Zajęcia poprowadzą wybitni eksperci z całej Europy, reprezentujący różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej. Wśród gości znajdą się też ambasadorzy, ministrowie, przedstawiciele Unii Europejskiej, środowisk akademickich, polityków, biznesmenów, dziennikarzy, artystów, przedstawiciele administracji, samorządu i organizacji pozarządowych.

Adresatami Letniej Szkoły Wyszehradzkiej są studenci, doktoranci, młodzi nauczyciele, przedsiębiorcy, dziennikarze oraz aktywiści przede wszystkim z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej.

Osoby chcące wziąć udział w tegorocznej edycji programu mogą aplikować on-line przez formularz dostępny na stronie: www.visegradsummerschool.org

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca 2018 r.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
20 marzec 2018, 13:48:22
Napisał: anno1

Cykl Konferencji o charakterze interdyscyplinarnym pozwalającym na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.
Konferencja w Krakowie - 18.05.2018 r.
Konferencja w Tarnowie - 14.09.2018 r.
Konferencja we Wrocławiu - 21.09.2018 r.
Konferencja w Krakowie - 14.12.2018 r.

Więcej informacji w programie konferencji (PDF).

Strona 1 z 13  > >>