Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
12 styczeń 2018, 14:27:57

Email facebook twitter LinkedIn Google+
15 grudzień 2017, 10:23:45
Napisał: anno1

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne), słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki: nauki społeczne, nauki ekonomiczne, nauki prawne, nauki matematyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Ewentualne wnioski należy składać w dziekanacie p. 109N w terminie do dnia 16 stycznia 2018 r.

Więcej informacji w artykule na stronie: https://www.lodzkie.pl/edukacja


Email facebook twitter LinkedIn Google+
13 grudzień 2017, 14:10:59
Napisał: anno1

W ramach inicjatywy programu „Młodzi w Łodzi” pod nazwą „Poznaj Łódzkich Pracodawców” odbędą się dni otwarte w firmie JTI Polska.

Dni Otwarte w JTI Polska w dniu 10, 11 i 23 stycznia 2018 r. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
12 grudzień 2017, 13:30:38
Napisał: anno1

Wpłacając darowiznę na cele statutowe Fundacji UŁ w wysokości 25 złotych, można zostać właścicielem ręcznie zdobionej bombki. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto: 30 1750 0012 0000 0000 2287 8565, z dopiskiem w tytule przelewu „Wpłata na cele statutowe Fundacji UŁ – SKN Geomonitoringu” lub bezpośrednio w Fundacji UŁ przy odbiorze zarezerwowanej bombki. Rezerwacji można dokonywać drogą elektroniczną na adres: fundacjaul@gmail.com – podając imię i nazwisko oraz numer zarezerwowanej bombki. W przypadku płatności przelewem bombki będą wydawane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji UŁ i tylko osobie, która jednocześnie dokonała rezerwacji oraz wpłaty. LINK: http://www.fundacjaul.pl/aktualnosci


Email facebook twitter LinkedIn Google+
12 grudzień 2017, 13:24:29
Napisał: anno1

STUDIA ZA GRANICĄ w programie ERASMUS+,
rozpoczął się I etap rekrutacji – rejestracja elektroniczna w USOSweb (od 11.12.17 do 10.01.2018 do godziny 12.00).
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819

Koordynatorem programu ERASMUS+ na Wydziale Nauk Geograficznych jest prof. Joanna Wibig (joanna.wibig@geo.uni.lodz.pl), pokój 230N, konsultacje w poniedziałki 14-15 i środy 10-12.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
11 grudzień 2017, 22:09:53
Napisał: anno1

Zapraszamy na otwarcie „Klubu Mapiarnia” już w najbliższą środę, 13 grudnia o godz. 9.45.

Klub będzie miejscem wypoczynku i pracy dla studentów WNG. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
11 grudzień 2017, 22:09:06
Napisał: anno1

W imieniu kolegium dziekańskiego serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie dyplomów tegorocznym absolwentom WNG, w najbliższy piątek, 15 grudnia, o godz. 16.00, w Auli im. prof. Stanisława Liszewskiego.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
1 grudzień 2017, 10:00:43
Napisał: anno1

W tym roku nasza uczelnia świętuje 30-lecie programu Erasmus+. Rokrocznie setki studentów z zagranicy przybywa studiować na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie odnajdują przestrzeń do nauki, poznają wyjątkowych ludzi i rozwijają swoje umiejętności. W tym roku akademickim gościmy u siebie około 600 studentów z programu Erasmus+. Różnorodne oblicze UŁ wybrzmi najsilniej 5 grudnia podczas oficjalnych obchodów – w menu m.in.: Wystawa: Uniwersytet Różnorodny „Why Łódź?”, Konferencja „Oblicza różnorodności”, „Cultural Awareness Workshop”.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
24 listopad 2017, 12:35:50
Napisał: anno1

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego, promujących młodych naukowców oraz artystów, przyznawanych corocznie przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Regulamin konkursu, relacje z poprzednich edycji oraz sylwetki dotychczasowych laureatów dostępne są na stronie Oddziału Polskiej Akademii Nauk - http://lodz.pan.pl w zakładce Nagrody dla Młodych Uczonych.

Ewentualne wnioski można składać w dziekanacie w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
22 listopad 2017, 09:46:54
Napisał: anno1

Email facebook twitter LinkedIn Google+
17 listopad 2017, 12:12:48
Napisał: anno1

Spotkanie informacyjne na Wydziale Nauk Geograficznych w sprawie rekrutacji studentów UŁ na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w środę 22. listopada 2017 r. o godzinie 14.00 w sali 239 N.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
16 listopad 2017, 14:21:35
Napisał: anno1

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na cykl otwartych wykładów, dzięki którym poszerzysz i uaktualnisz swoją wiedzę geograficzną.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
13 listopad 2017, 13:23:02
Napisał: anno1

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego do aplikowania o stypendium Santander Universidades. Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłonionych zostanie 10 osób, które otrzymają jednorazowe Stypendium Santander Universidades w wysokości 2 500,00 zł.

Nabór wniosków potrwa do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM
Stypendium Santander Universidades może być przyznane studentowi/ce, który/a ukończył/a co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich i osiągnął/ęła średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestry nie niższą niż 4,00;
  2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.) za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku;
  3. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z załącznikami.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium, należy wypełnić wniosek (do pobrania poniżej). O Stypendium nie może ubiegać się student/ka, który/a otrzymał/a stypendium Santander Universidades w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Okres karencji liczony jest od dnia złożenia ostatniego wniosku stypendialnego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o stypendia należy składać do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00 w Placówce Relacyjnej Santander Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ (ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź) z dopiskiem na kopercie: Stypendium Santander Universidades.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat stypendium (Regulamin i Wniosek do pobrania poniżej).

KONTAKT:
Karolina Lipa-Michalec
menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades
Bank Zachodni WBK
Placówka Relacyjna Santander Universidades
Ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
e-mail: karolina.lipa@bzwbk.pl


Email facebook twitter LinkedIn Google+
13 listopad 2017, 11:30:30
Napisał: anno1

Rozsadzają Was pomysły i energia? Elita absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego czeka, by pomóc Wam w rozpoczęciu kariery. Mentoring Absolwent VIP, rekrutacja na sezon 2017/2018 rozpoczęta!

Mentorzy zaproszeni do projektu to absolwenci UŁ, którzy odnieśli znaczący sukces zawodowy – osoby piastujące wysokie stanowiska w różnych organizacjach, specjaliści w obszarze swojego działania zawodowego, którzy dobrowolnie i nieodpłatnie zdecydowali się zaangażować się w projekt. Wśród nich m.in. Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Szymon Midera – Prezes Zarządu Shumee S.A. czy sędzia Anna Maria Wesołowska. Każdy z nich obejmie opieką mentorską jednego studenta podczas comiesięcznych spotkań w okresie grudzień 2017 – czerwiec 2018.

Na czym polega i w jakie możliwości wyposaża mentoring?

Mentee. Tym terminem określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb. Wśród 31 mentorów czekających na Wasze aplikacje nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR.

Jeśli macie dobre wyniki w nauce, możecie pochwalić się aktywnością społeczną i zastanawiacie się nad dalszym rozwojem kariery zawodowej, aplikujcie on-line i rozwińcie skrzydła pod okiem wybranego mentora. Rekrutacja potrwa tylko do 24 listopada br., a mentee poznają swoich mentorów już 7 grudnia podczas uroczystej inauguracji projektu w Pałacu Biedermanna.

Formularz aplikacyjny, pełną lista mentorów oraz opis projektu znajdziecie na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
3 listopad 2017, 13:13:04
Napisał: anno1

Dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie:
Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

Studia stacjonarne, termin do wyboru:

  1. 17 listopada 2017 r. w godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S. Liszewskiego)
  2. 24 listopada 2017 r. W godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S.Liszewskiego)

<< <  Strona 2 z 13  > >>