Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
16 listopad 2017, 14:21:35
Napisał: anno1

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na cykl otwartych wykładów, dzięki którym poszerzysz i uaktualnisz swoją wiedzę geograficzną.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
13 listopad 2017, 13:23:02
Napisał: anno1

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego do aplikowania o stypendium Santander Universidades. Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłonionych zostanie 10 osób, które otrzymają jednorazowe Stypendium Santander Universidades w wysokości 2 500,00 zł.

Nabór wniosków potrwa do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM
Stypendium Santander Universidades może być przyznane studentowi/ce, który/a ukończył/a co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich i osiągnął/ęła średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestry nie niższą niż 4,00;
 2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.) za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku;
 3. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z załącznikami.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium, należy wypełnić wniosek (do pobrania poniżej). O Stypendium nie może ubiegać się student/ka, który/a otrzymał/a stypendium Santander Universidades w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Okres karencji liczony jest od dnia złożenia ostatniego wniosku stypendialnego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o stypendia należy składać do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00 w Placówce Relacyjnej Santander Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ (ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź) z dopiskiem na kopercie: Stypendium Santander Universidades.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat stypendium (Regulamin i Wniosek do pobrania poniżej).

KONTAKT:
Karolina Lipa-Michalec
menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades
Bank Zachodni WBK
Placówka Relacyjna Santander Universidades
Ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
e-mail: karolina.lipa@bzwbk.pl


Email facebook twitter LinkedIn Google+
13 listopad 2017, 11:30:30
Napisał: anno1

Rozsadzają Was pomysły i energia? Elita absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego czeka, by pomóc Wam w rozpoczęciu kariery. Mentoring Absolwent VIP, rekrutacja na sezon 2017/2018 rozpoczęta!

Mentorzy zaproszeni do projektu to absolwenci UŁ, którzy odnieśli znaczący sukces zawodowy – osoby piastujące wysokie stanowiska w różnych organizacjach, specjaliści w obszarze swojego działania zawodowego, którzy dobrowolnie i nieodpłatnie zdecydowali się zaangażować się w projekt. Wśród nich m.in. Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Szymon Midera – Prezes Zarządu Shumee S.A. czy sędzia Anna Maria Wesołowska. Każdy z nich obejmie opieką mentorską jednego studenta podczas comiesięcznych spotkań w okresie grudzień 2017 – czerwiec 2018.

Na czym polega i w jakie możliwości wyposaża mentoring?

Mentee. Tym terminem określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb. Wśród 31 mentorów czekających na Wasze aplikacje nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR.

Jeśli macie dobre wyniki w nauce, możecie pochwalić się aktywnością społeczną i zastanawiacie się nad dalszym rozwojem kariery zawodowej, aplikujcie on-line i rozwińcie skrzydła pod okiem wybranego mentora. Rekrutacja potrwa tylko do 24 listopada br., a mentee poznają swoich mentorów już 7 grudnia podczas uroczystej inauguracji projektu w Pałacu Biedermanna.

Formularz aplikacyjny, pełną lista mentorów oraz opis projektu znajdziecie na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
3 listopad 2017, 13:13:04
Napisał: anno1

Dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie:
Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

Studia stacjonarne, termin do wyboru:

 1. 17 listopada 2017 r. w godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S. Liszewskiego)
 2. 24 listopada 2017 r. W godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S.Liszewskiego)


Email facebook twitter LinkedIn Google+
3 listopad 2017, 09:21:34
Napisał: anno1

Informatyk – ponad 5000 PLN brutto, absolwent ekonometrii - przeszło 4000 PLN, analityk gospodarczy, absolwent europeistyki lub filolog - 3000 PLN. Tyle, według danych ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), zarabiają osoby po studiach na Uniwersytecie Łódzkim. Rynek pracy jednak wciąż się zmienia, a pracodawcy na bieżąco komunikują swoje oczekiwania względem kandydatów. Doskonałą okazją na aktualizowanie wiedzy na temat rynkowych potrzeb jest rozmowa z przedstawicielami czołowych polskich firm, reprezentujących różne branże. Możliwość tę oferują Targi Pracy organizowane na uczelniach.

Uniwersytet Łódzki organizuje Targi Pracy już po raz trzynasty. Nie ma co w tym przypadku być przesądnym – dobra praca to w niewielkim stopniu kwestia szczęśliwego trafu. W jej zdobyciu liczy się przede wszystkim rozsądna analiza rynku pracy, zdobywanie umiejętności poprzez praktyki, staże czy szkolenia, a także wiedza na temat najnowszych trendów związanych z wymarzonym zawodem. Dodatkowym atutem jest również czerpanie inspiracji od najlepszych – mentorów bądź branżowych liderów. O dostępność wszystkich tych elementów zadbał w tym roku Uniwersytet Łódzki.

Każdego roku Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim odwiedza około sześciu tysięcy studentów. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada br. przy ul. Matejki 22/26. Pracodawcy będą czekać na pierwszych zainteresowanych już od godz. 9:00.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
2 listopad 2017, 12:01:13
Napisał: anno1

Po raz siódmy Uniwersytet Łódzki zbiera dary dla schroniska w Łodzi: karmę – zwłaszcza specjalistyczną, a także koce, smycze, zabawki, kagańce, leki.

Przez cały listopad na wszystkich wydziałach Uczelni, w BUŁ, w akademikach, w Przedszkolu UŁ, Publicznym Liceum UŁ a także w Rektoracie i w Centrum Promocji UŁ ustawione będą oznakowane pudła na dary.

Przez 6 edycji zebraliśmy prawie 1,5 tony karmy, a także koce, leki, zabawki i akcesoria potrzebne psom i kotom.

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą pomóc zwierzakom. Strona Facebook./a>


30 październik 2017, 12:49:34
Napisał: anno1

W dniach 31 X (od 10:00) – 6 XI 2016 r. (do północy) odbędzie się elektroniczna rejestracja na lektoraty dla studentów I roku studiów uzupełniających kierunków:

 • Geografia,
 • Gospodarka przestrzenna
 • Geoinformacja.

Każdy student ma do wyboru dwa języki: angielski i niemiecki. Lektoraty rozpoczną się w semestrze letnim.

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich studentów.

Kody rejestracji na stronie:usosweb.uni.lodz.pl:

 • 1400-DUGJEZYK17/18 – GEOGRAFIA
 • 1400-DUGPJEZYK17/18 – GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • 1400-DUGIJEZYK17/18 - GEOINFORMACJA

Email facebook twitter LinkedIn Google+
30 październik 2017, 09:56:07
Napisał: anno1

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim" (Course of OSH in University of Lodz) oraz "Prawo autorskie" (Training course in copyright 2017).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
24 październik 2017, 09:37:06
Napisał: anno1

Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie wysokiej jakości płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż. Projekt „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń.
Szczegóły i zapisy na: http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start


Email facebook twitter LinkedIn Google+
23 październik 2017, 11:38:56
Napisał: anno1

Przypominamy, że trwa szósta edycja Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 stycznia 2018 roku. Konkurs skierowany jest do studentów i uczniów. Przed wysłaniem prac prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i wskazówkami dla uczestników oraz o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Wyniki poprzednich edycji i nagrodzone zdjęcia dostępne są w zakładkach „ Konkursy i olimpiady ” oraz „ Galerie zdjęć ”. Zapraszamy do udziału.

Komitet organizacyjny konkursu


Email facebook twitter LinkedIn Google+
12 październik 2017, 15:35:10

Email facebook twitter LinkedIn Google+
10 październik 2017, 10:33:06
Napisał: anno1

Konkurs na film krótkometrażowy „Mój codzienny krajobraz - współtworzę i chronię” organizowany z okazji Dnia Krajobrazu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

20 października to Dzień Krajobrazu ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla uczczenia rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Z okazji Dnia Krajobrazu Katedra Geografii Fizycznej WNG UŁ i Koło Naukowe Młodych Geografów „GEOHOLICY” zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do udziału w konkursie na film krótkometrażowy „Mój codzienny krajobraz – współtworzę i chronię”.

Filmy na konkurs można zgłaszać do dnia 17 października 2017 r. do godziny 24.00 na adres mailowy: wng.geoholicy@gmail.com.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone podczas obchodów Dnia Krajobrazu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w dniu 20 października 2017 r.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 październik 2017, 09:56:07
Napisał: anno1

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim" (Course of OSH in University of Lodz) oraz "Prawo autorskie" (Training course in copyright 2017).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 październik 2017, 09:50:12
Napisał: anno1

Jak co roku przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW na bieżący rok akademicki (01.10.2017 - 30.09.2018 r.)
W tym roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PZU S.A. Niestety, o ile w przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), o tyle w przypadku pracowników składka ta wynosi 127,48 zł. Wzrost ten wynika z wysokiej szkodowości, która doprowadziła do sytuacji, że suma odszkodowań wypłaconych pracownikom, przewyższyła kwotę pobranych od nich składek. Pozostałe elementy ubezpieczenia (zakres ochrony i kwoty odszkodowań) są w przypadku studentów, doktorantów i pracowników identyczne; szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: http://www.nnw-studentow.pl

Osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok akademicki 2017/2018, powinny:

 • studenci i doktoranci: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r.
 • pracownicy: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r. lub zgłosić się do Działu Płac w terminie do dnia 14.11.2017r. i zadeklarować potrącenie składki z wynagrodzenia.

Ewentualne pytania związane z ubezpieczeniem prosimy kierować do Zastępcy Kanclerza UŁ Jarosława Grabarczyka (tel. 42 635-40-10, 635-40-20).


Email facebook twitter LinkedIn Google+
6 październik 2017, 09:55:15
Napisał: anno1

1 października 2017 r. startuje rekrutacja do dziesiątej jubileuszowej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi oraz wspierająca nabór akcja promocyjno-informacyjna.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach programu stypendialnego łódzcy Pracodawcy ufundowali łącznie 200 stypendiów dla najlepszych studentów łódzkich uczelni, sfinansowali miejsca w domu studenckim dla 32 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz programowania skorzystało prawie 170 osób.

Regulaminy programów stypendialnych oraz formularze wniosków stypendialnych można znaleźć na stronie https://mlodziwlodzi.pl/ korzystając z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW.

<< <  Strona 2 z 12  > >>