Aktualności

7 grudzień 2016, 13:34:14

Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego.

Napisał: anno1

Firma Eureka Technology Park Sp. z o.o. zajmuje się realizacją projektu pn. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy mogą studiować bezpłatnie 2 semestry na wybranym kierunku studiów podyplomowych!