Aktualności

9 czerwiec 2017, 12:15:34

Ćwiczenia terenowe we Włocławku

Napisał: anno1

W dniach 5 - 6 czerwca 2017 r. nasi studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna z dużym zaangażowaniem pracowali w ramach ćwiczeń terenowych specjalnościowych we Włocławku.

Ich praca ma pomóc Urzędowi Miasta Włocławka w „leczeniu” mocno zdegradowanego Śródmieścia. Studenci w ramach prac terenowych przygotowują inwentaryzację wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz koncepcje zagospodarowania poszczególnych jego fragmentów. Ich pomysły mają stać się inspiracją do zaprogramowania tam niezbędnych zmian przestrzennych.