Studia II stopnia - programy nauczania i efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Gospodarka przestrzenna

(Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 9. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 9 czerwca 2017 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów II stopnia podejmujących studia od roku akademickiego 2014/2015

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
nr 11/2014 z dn. 15.04.2014 r.)

Efekty kształcenia