Studia II stopnia - zasady rekrutacji i opis kierunku

Uruchamiamy nowy kierunek studiów - Planowanie i organizacja przestrzeni

Program studiów dziennych

  • 1,5-ROCZNYCH - dla absolwentów studiów inżynierskich,
  • 2-LETNICH - dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków studiów.