Studia II stopnia - aktualny plan zajęć

Plan zajęć na semestr letni roku akademickiego 2017/2018:

Data opublikowania: 27.09.2017

Zmiany w planie zaznaczone kolorem czerwonym.

W celu otwarcia najbardziej aktualnej wersji planu (nie zaś tej ostatnio otwartej na twoim komputerze) prosimy o oczyszczenie pamięci podręcznej (nacisnąć CTRL+F5) i ponowne uruchomienie przeglądarki internetowej.